Udruženje

RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD

VITEŠKA ZAKLETVA

Ja, (ime i prezime) pred Bogom i narodom dajem reč:

1. Da ću živeti za čojstvo, junaštvo i lepotu
2. Da ću najviše poštovati istinu, dostojanstvo, plemenitost, uzvišenost i vrlinu
3. Da ću poštovati arhetip muževnosti i ženstvenosti
4. Da ću štititi čistotu narodne kulture
5. Da ću uvek verno služiti Bogu i onome kome dam reč, i da nikada nikoga, ni sebe, neću izdati
6. Da nikada neću ući u borbu bez razloga
7. Da nikada neću napustiti borbu dok ne pobedim, ili doživim poraz
8. Da nikada nikoga neću zlostavljati, a posebno decu, žene, stare i bespomoćne
9. Da se neću odati nijednom poroku
10. Ako izdam ovu svoju zakletvu božanske savesti, prihvatam da me Bog najstrože kazni.

Amin

ZAŠTO DA BUDEŠ NAŠ ČLAN?

AKTIVIRAJ SE!

Kontaktiraj nas