Udruženje

RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD

SRPSKI DNK MODEL POSLOVANJA

Inovacija u poslovanju
Stvaranje novog poslovnog modela  organizacione strukture
Srpski DNK poslovanja
7S model poslovanja

Organizaciona struktura uspešnog poslovanja

• Organizaciona struktura je rezultat procesa oganizovanja.

• Predstavlja dinamičan element koji prati ciljeve preduzeća.

• Od nje zavisi trajnost organizacionih rešenja.

„For every minute spent in organising, an hour is earned.“
Benjamin Franklin

Izgradnja organizacione strukture predstavlja

• Zadatak top menadžmenta.

•Izuzetno je važna radi postizanja ravnoteže između stabilnosti i fleksibilnosti.

Stabilnost se postiže specijalizacijom i racionalizacijom poslovanja i snižavanjem troškova.

Fleksibilnost se postiže prilagođavanjem promenama u okruženju.