Udruženje

RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD

B2B BIZNIS
POSREDOVANJE U POSLOVANJU

Šta je posredovanje ustvari?

Posredovanje predstavlja postupak u kojem posrednik nastoji naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu s kojom bi sklopio određeni posao, a nalogodavac se obvezuje da mu za to isplati određenu naknadu ukoliko taj posao bude dogovoren.

Uloga posrednika u izvozu

Jedan od trendova u suvremenom poslovanju je i posredovanje u izvozu. Posredovanje u izvozu možemo jednostavno objasniti kao proces gde posrednik povezuje proizvođača s kupcem, odnosno traži kupca proizvodima koje nudi određeni proizvođač. Možda zvuči jednostavno, ali nije nimalo lako uskladiti zahteve obe strane, naročito što se tiče cene robe i načina plaćanja. U tom slučaju posrednik je taj koji pomoću svojih sposobnosti pokušava pronaći načine na koje bi se želje i potrebe mogle uskladiti.

Ništa bez ugovora!

Za ovaj oblik pružanja usluge važno je da posrednik s jednom stranom, bilo da se radi o kupcu ili proizvođaču proizvoda, ugovori svoje poslovanje Ugovorom o posredovanju. Ugovorom o posredovanju uređuju se odnosi između posrednika i nalogodavca.

Važnost ugovora o posredovanju je u tome da jasno određuje koje su obveze i koja prava posrednika:


– odgovara li posrednik ukoliko pored potrebne brižljivosti ne uspe u svom nastojanju,
– u kojim sve okolnostima značajnim za nameravani posao je dužan obavestiti nalogodavca,
– je li posrednik dužan sudelovati u organizaciji prevoza,
– snosi li posrednik odgovornost naplate potraživanja od strane treće osobe prema nalogodavcu.

Isto tako ugovorom se definišu prava i obveze nalogodavca, a neke od njih su:


– za koje je sve rizike odgovoran kod isporuke robe i pod kojim uslovima
– odgovara li nalogodavac za penale za neizvršenje i kašnjenje isporuke te u kojoj mjeri
– treba li nalogodavac sam organizovati i izdavati nalog za prevoz.

 

PROVIZIJA

Jedan od najvažnijih elementa ugovora o posredovanju je i provizija, odnosno naknada za na koju posrednik ima pravo nakon obavljanja posla. U ugovoru se navodi iznos ili postotak naknade za obavljeni posao. Međutim ukoliko naknada provizije može varirati pod uticajem nekih okolnosti, te okolnosti treba navesti u ugovoru (ponuda i potražnja, vremenski uslovi i sl.).

Ugovorom posrednik može i zaštiti svoje posredovanje na način da se navede obveza nalogodavca da ne sme bez pismenog odobrenja posrednika, na bilo koji način poslovati s trećom osobom koju je posrednik na temelju svog posredovanja doveo u vezu s nalogodavcem. Takođe, u ugovoru posrednik može navesti i visinu kazne ukoliko dođe do kršenja ove obveze nalogodavca.

 

TRAJANJE UGOVORA

Vrlo važan element svakog ugovora je njegovo trajanje. S obzirom da se radi o posredovanju u izvozu, dobro bi bilo sklopiti ugovor na neodređeno vreme iz tog razloga jer se nikad ne zna kada će do potražnje za nekim proizvodom doći od strane treće osobe, odnosno kupca s kojim je posrednik povezao nalogodavca (proizvođača).

Svakom ugovoru treba pristupiti s dovoljno pažnje i respekta jer se potpisom obvezujemo da ćemo poštivati sve odredbe koje su u njemu navedene, u protivnom dolazi do sankcija koje mogu biti i te kako velike. Isto tako kod sastavljanja ugovora treba voditi računa da se navedu sve odredbe kojima se će se zaštiti poslovanje osobe koja daje ugovor na potpis, a u ovom slučaju bi to bio posrednik.

Na kraju krajeva, danas u savremenom poslovanju nezamislivo je sklapati bilo kakav posao bez potpisivanja ugovora.

POTREBNA TI JE NAŠA USLUGA?

OPIŠI NAM ŠTA TI TREBA

Da,da...
Tu dole.
Malo niže...
Još niže...

KLIK.

Tako je lako doleteti do nas...

AKO NISI, PRIDRUŽI NAM SE!

Da,da...
Tu dole.
Malo niže...
Još niže...

KLIK.

Tako je lako doleteti do nas...