Udruženje

RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD

O UDRUŽENJU

Udruženje „RED ZMAJA ŽENA SRBIJE – SWOD“ je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana. Zasnovano je na srpskom viteškom zakoniku – kodeksu:

1. Č ast
2. O danost
3. J unaštvo
4. S premnost
5. T rpeljivost
6. V era
7. O tadžbina.

Osnovano je na neodređeno vreme. Cilj udruženja je da ženama i muškarcima na ravnopravnoj osnovi, po sistemu jednakih mogućnosti, omogući da aktivno učestvuju u oblasti razvoja preduzetništva, osnaživanju Srbije i sprovođenju aktivnosti koje doprinose kontinuiranom unapređenju poslovanja i promovisanju poslovnih interesa, kao i ostvarivanje ciljeva iz oblasti kulture, turizma, zaštite ljudskih prava, organizacija humanitarnih aktivnosti, briga o deci, ženama, muškarcima, mladim i starim osobama. Udruženje će obezbediti web bazu članica i uspostavljanju kontakta i poslovne saradnje i umrežavanja sa inostranstvom.

Vizija:

Brendiranje grada Čačka kao grada u kome je moguće ostvarenje snova. Ovo je američki san na srpski način, grad u kome vlada uverenje u slobodu i mogućnost napretka i uspeha kroz naporan rad: Život mora da bude bolji, ispunjeniji i bogatiji za svakoga, sa mogućnostima za svakog u skladu sa njihovim sposobnostima i dostignućima, bez obzira na društvene klase ili okolnosti rođenja. Stvaramo novi model poslovanja zasnovan na kreativnoj industriji i inovativnost i novu srednju klasu Srbije – kreativnu klasu, vraćajući značenje reči biti “čovek”.

Misija:

Svojim aktivnostima smanjujemo odliv mladih i kvalitetnih ljudi stvarajući novi model poslovanja kojim ćemo ih motivisati da ostanu ili da se vrate u Srbiju, ekonomski osnažujemo žene i teže zapošljive kategorije preko 45 godina starosti, poslovno spajamo Srbiju sa inostranstvom. Namera nam je da brendiramo grad Čačak kao grad mogućnosti za sve radne ljude, samim tim i Srbiju kao zemlju mogućnosti ostvarenja snova. Ako verujete u sebe, Čačak i Srbiju možete sanjati i biti šta god želite i zajedno možemo da postignemo apsolutno sve.

Radimo na krunskom projektu SRPSKA BAJKA
koji se sastoji od 7 podprojekata.

Projekte ćemo realizovati u roku od
10 godina.

2022.

OKUPLJAMO TIM
KVALITETNIH LJUDI

Plan nam je da okupimo što više ljudi koji su obrazovani, pošteni, pametni, hrabri i koji hoće da dođu u Srbiju ako već nisu tu, spremnih da rade za interese Srbije, ulažu u našu zemlju, pozitivno je promovišući u svetu, da zajedničkim snagama kreiramo sistem gde je za uspeh zaslužan tim dobro organizovanih  ljudi.

DA LI MISLIŠ DA POSEDUJEŠ KVALITETE?

Da li zaista želiš da budeš promena u Svetu?

KOGA TRAŽIMO?
AKO SI...

Ti nam trebaš!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

KREATIVCI SVIH ZEMALJA UJEDINITE SE!

Da,da...
Tu dole.
Malo niže...
Još niže...

KLIK.

Tako je lako doleteti do nas...