Udruženje

RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD

KODEKS POSLOVNOG PONAŠANJA

SVRHA KODEKSA

Svrha ovog dokumenta je da uputi zaposlene kako da svoje ponašanje prilagode radnom okruženju u skladu sa moralnim i profesionalnim normama i opšte prihvaćenim vrednostima. Kodeks se odnosi na sve zaposlene koji su dužni da u svom ponašanju primenjuju standarde propisane u ovom dokumentu.

Prema ponašanju pojedinca donose se zaključci o celom preduzeću, takođe ponašanje utiče i na ukupnu radnu atmosferu. 

Ponašanje pojedinca na poslu nije privatna stvar nego predstavlja opšte prihvaćenu ličnu i profesionalnu obavezu svih zaposlenih.

ZADUŽBINARSTVO

vraćanje pravim vrednostima

Srpski zadužbinari bili su ljudi različitih profesija, većinom trgovci, svesni koliko je važno da se ulaže u školovanje mladih, obrazovne institucije, nauku i kulturu.

“Želim da ostavim Srbiji nešto što će ostati generacijama iza nas” reče mi pre neki dan jedan od bogatijih Srba.

Priznajem da sam bio prijatno iznenađen. Ne zato što je čovek odlučio da učini dobro delo, jer on to često čini, već zato što skoro osamdeset godina u Srbiji nema zadužbinarstva. Odmah sam mu dao nekoliko predloga za izgradnju javnih zgrad, kao i projekata vezanih za izgradnju i inovacije u poslovanju na kojima radimo, i uređenje javnih površina koje uvek imam na radnom stolu. Prihvatio je da uzme učešće u jednom od projekata, uredi jedan veliki park u centru grada i izgradi umetničku galeriju.

Radujem se ovom poduhvatu jer verujem da će njegov primer slediti i drugi bogati Srbi, a to bi bio dokaz da se naše društvo duhovno oporavlja.

Zadužbina je srpska reč koja se prvobitno izgovarala zadušje, što je značilo za dušu. Zadužbinarstvo je imalo veliki značaj za naše društvo, a posebno za kulturu 19. veka pa sve do Drugog svetskog rata.

Prvi srpski zadužbinar 19. veka bio je sin vožda Karađorđa knez Aleksandar Karađorđević koji je zaveštao veliki novac u dobrotvorne svrhe. Zadužbine su osnivali kapetan Miša Anastasijević, Ilija Kolarac, Vlajko Kalenić, Nikola Spasić, Luka Ćelović Trebinjac, Nikola Čupić, Mihajlo Pupin, Milan Kujundžić Aberdar, Sima Andrejević Igumanov, Aleksa Krsmanović, Bogdan Dunđerski, Vladimir Matvejević i mnogi drugi.

Među zadužbinarima gotovo da nije bilo obrazovanih ljudi, a neki od njih bili su polupismeni. Svi oni, ponikli iz naroda, koji su ličnim radom uspeli da stvore ogromno bogatstvo, ostavili su sve što su stekli ili deo kako bi se razvijala srpska privreda, gradile škole i bolnice, pomagali siromašni đaci i studenti ili kako bi se razvijala kultura.

Srpski zadužbinari bili su ljudi različitih profesija, ali većina su bili trgovci ili kako bismo danas rekli poslovni ljudi. Mnogi od njih, iako veoma skromnog obrazovanja, bili su svesni koliko je važno da se ulaže u školovanje mladih ljudi, obrazovne institucije, nauku i kulturu. Neke od njih pratile su kontroverzne priče o tome kako su se obogatili. Ipak, bili su svesni da imaju obavezu da deo svog zarađenog bogatstva vrate društvu kako bi se ono razvijalo. Zato je najviše dobrotvora svoje bogatstvo zaveštavalo Beogradskom univerzitetu i Srpskoj akademiji nauka. Ti ljudi bili su patriote koji su voleli svoju zemlju i želeli da se ona razvija i napreduje.

Mišljenje savremenika o tome kako su se obogatili nisu promenili, ali su svojim zadužbinama zaslužili trajno, vekovno pamćenje društva. Obaveza svakog čoveka je da pomaže drugima u skladu sa svojim mogućnostima. Neko osnuje zadužbinu, a neko čini druga dobra dela. 

Tek kada se to dogodi možemo da kažemo da se srpsko društvo oporavlja i humanizuje. Zato se radujem pojavi zadužbinarstva, jer to je znak da se naše društvo vraća pravim vrednostima.

KODEKS POSLOVNOG PONAŠANJA

podela kodeksa poslovnog ponašanja

 1. Odnos prema poslu i saradnicima
 2. Odnos prema klijentima i poslovnim partnerima i
 3. Odnos prema imovini.

ODNOS PREMA POSLU I SARADNICIMA

SVAKODNEVNO PONAŠANJE

U svakodnevnim situacijama na radnom mestu očekuje se ponašanje koje je u skladu sa opšteprihvaćenim pravilima pristojnog ophođenja:

 1. tačnost dolaska na posao i sastanke, kao i poštovanje dogovorenih rokova
 2. One napuštanje radnog mesta bez potrebe i bez najave
 3. tokom radnog vremena ne obavljaju se privatni poslovi i razgovori
 4. prikladno poslovno odevanje, visoki standardi lične higijene i urednosti 
 5. čistoća i urednost radne okoline 
 6. ljubazan stil komunikacije 
 7. primereno oslovljavanje 
 8. izvinjenje i ispravljanje grešaka 
 9. izbegavanje i aktivno sprečavanje svađa i sukoba 
 10. diskrecija – izbegavanje učestvovanja u glasinama, ogovaranju i drugim vrstama negativne i štetne komunikacije 
 11. odnosi među zaposlenim treba da budu korektni ali na izvesnoj distanci, neprihvatljivi su intimni i nekontrolisani odnosi.

Lojalnost

Lojalnost zaposlenih podrazumeva vodjenje računa o poslovnim interesima i ciljevima na svakom mestu i u svakoj prilici i mimo radnog vremena. Lojalnost uključuje i neobavljanje privatnih poslova (ugovaranje, konsultacije, izrada, implementacije i sl.) iz domena delatnosti i projektovanih ciljeva.

Odgovornost – Ovlašćenja - Hijerhija

Svi zaposleni su dužni da u obavljanju poslova postupaju profesionalno, odgovorno, marljivo i istrajno, nastojeći da sve teškoće na koje mogu da naiđu u radu reše na odgovarajući način koji je u skladu sa postupcima planiranim za tu vrstu posla. U slučaju da zbog privremeno smanjene sposobnosti, ličnih problema, ili nekog drugog razloga zaposleni ne može da odgovori svojim obavezama na poslu, dužan je o tome da obavesti direktora koji će vandredne situacije i lične probleme u kojima se našao zaposleni nastojati da uskladi sa potrebama posla.

Svi zaposleni imaju tačno definisane obaveze, odgovornosti i ovlašćenja u koji je opisan u okviru dokumenta Opisa svakog radnog mesta.

Komunikacija

Poslovna komunikacija zaposlenih se obavlja mail-om ukoliko to nije raspodela zadataka i zaduženja čija se realizacija obavlja odmah. I u slučaju usmeno prenešenih poslovnih poruka ili zadatih zadataka obavezno je poslediti ga i mail-om. Tok informacija u komunikaciji ide po sledećoj šemi:

Izvršilac

 • Vođa projekta
 • Direktor (forvard mail-a).

Vođa projekta

 • Vođa projekta
 • Direktor (forvard mail-a).

Direktor

 • Vođa projekta
 • Direktor (forvard mail-a).

Na sve poslovne zadatke iskazane email-om, mora se odmah nakon obavljenog zadatka odgovoriti po gore iskazanoj šemi.

Svi izveštaji o poslovanju, namerama, sastancima moraju se dostaviti nadređenom u pisanom obliku. Od zaposlenih se očekuje profesionalna komunikacija neophodna za obavljanje svakog posla. Prioritet su svakako dobri odnosi sa saradnicima, poslovnim partnerima i korisnicima naših usluga. Komunikacija mora biti jasna i efikasna, a podaci koji se iznose precizni i istiniti.

DESTRUKTIVNO PONAŠANJE

Svi oblici fizičkog i emocionalnog zlostavljanja najstrože su zabranjeni jer ugrožavaju sigurnost, integritet i dostojanstvo osobe, a posledice često imaju trajni negativan učinak na pojedinca i njegovu porodicu, kao i neposredno radno okruženje. Pretnje, vulgarno izražavanje, ispadi besa, vređanje i omalovažavanje, verbalni i fizički napadi, seksualno zlostavljanje, kao i druga nasilnička ponašanja, čine radno okruženje neodgovarajućim za kvalitetan rad i ozbiljno ugrožavaju međuljudske odnose. Svako nasilno ponašanje smatra se teškom povredom radne obaveze.

Pušenje, alkohol, droga i oružije

 • U interesu zaštite nepušača, zakonom je propisano uređivanje i obeležavanje mesta gde je pušenje dopušteno. Zaposleni pušači obavezni su da bez izuzetaka poštuju ova pravila. Ukoliko u prostoriji boravi jedan nepušač pušenje je u njoj zabranjeno.
 • Unošenje alkoholnih pića u radne prostorije, konzumiranje alkohola i opijanje na radnom mestu, kao i dolazak na posao u pripitom i pijanom stanju najstrože su zabranjeni. Konzumiranje alkoholnih pića dopušteno je samo u izuzetnim i reprezentativnim prilikama uz odobrenje direktora.
 • Takođe je zabranjeno unošenje, širenje i korišćenje svih vrsta droga i opojnih sredstava na radnom mestu.
 • Zabranjuje se unošenje, držanje i upotreba svih vrsta oružja u radnim prostorijama.

ODNOS PREMA KLIJENTIMA

Telefon

 • U poslovnom telefonskom razgovoru uvek budite profesionalni, zainteresovani, učtivi i kratki.
 • Prvo pravilo telefoniranja je da razgovor počnete predstavljanjem (Ime Firme, izvolite, Ime i prezime zaposlenog).
 • Ne dozvolite da telefon dugo zvoni, a ukoliko se to dogodi dugujete sagovorniku izvinjenje.
 • Ne ostavljajte poruku da vas nazove osoba čija vam je usluga potrebna ili kojoj nudite usluge i proizvode.
 • Odgovorite na poslovnu poruku odmah ili u najkraćem mogućem roku.
 • Izbegavajte privatne razgovore telefonom, posebno u prisustvu stranke. 
 • Nastojte da svaki službeni razgovor završite u prijateljskom i pozitivnom tonu.

Pisma – e-mail

 • Za poslovna pisma koristite memorandum.
 • Pismo korektno naslovite, na osobu, njenu funkciju i firmu.
 • Pismo ili e-mail potpišite punim imenom i prezimenom, funkcijom u firmi, kao i svim kontakt podacima.
 • Stil pisanja prilagodite temi i osobi kojoj pišete.
 • Ne pišite preduga, ni tehnički složena pisma.
 • Uvek proverite da li ima grešaka u pismima i drugim porukama.
 • Na pisma i e-mail-ove odgovarajte odmah ili u najkraćem mogućem roku.
 • Ukoliko je potrebno da još neko od zaposlenih bude upoznat sa primljenom ili poslatom poštom uvek forvardujte e-mail toj (tim) osobi odmah. 
 • Ukoliko primite e-mail na koji niste u mogućnosti odmah odgovoriti ili odraditi prosleđen zadatak (klijenta, korisnika, posetioca sajta ili zaposlenog) označite ga sebi kao ne pročitanog kako na njega ne biste zaboravili. 
 • Čestitke, izraze saučešća i zahvalnosti uvek treba upućivati u pisanoj formi (a ne telefonom). 
 • Sva komunikacija mail-om može se u ime i za račun vršiti isključivo i jedino sa poslovnih mail-ova (imezaposlenog@imefirme.com). Ovo uključuje komunikaciju sa klijentima i potencijalnim klijentima, ostavljanje mail-ova na promotivnim sajtovima i sl.

Sastanci

Pri zakazivanju jasno definišite cilj sastanka.

Cilj sastanka opredeljuje i krug ljudi koji se pozivaju i koji mu prisustvuju. Pri prijemu stranaka i klijenata, zaposleni koji nisu pozvani i aktivno poslovno uključeni ne smeju da prisustvuju sastancima.

Odluku o tome ko prisustvuje poslovnim sastancima, donosi organizator, odnosno direktor preduzeća. Svakom zaposlenom pri prijemu stranaka potrebno je obezbediti slobodnu prostoriju (bez prisustva drugih zaposlenih) u zakazanom terminu sastanka. Ukoliko to nije moguće zaposleni koji su sticajem okolnosti prisutni nikako i nikad ne smeju da se mešaju u poslovni razgovor ako eksplicitno nisu zamoljeni ili pitani za nešto od organizatora sastanka.

Na poslovnim sastancima nikada ne govorite o poslovima u kojima niste kompententni i koji ne spadaju u opis vašeg radnog mesta. U poslovni sastanak uvek uključite najkompententniju osobu (ili više) iz pojedinih oblasti prema nivou znanja koja su za taj sastanak potrebna.

Na sastancima se držite teme sastanka i ne pravite digresije, odnosno ne pričajte o temama koje nemaju direktne veze sa poslom koji se obavlja. Ukoliko stranka to radi, imajte razumevanja za to ukoliko je to u interesu posla, ali diskretno se potrudite da vratite razgovor na poslovni nivo.

Stranke za koje procenite da samo troše svoje i vaše vreme, na kulturan ali i jasan način sprečite u tome.

 

Odnos prema imovini

Svi zaposleni moraju da se odnose prema imovini pažljivo i odgovorno. Sva imovina može se koristiti jedino i isključivo u poslovne svrhe u ime i za račun.

U imovinu ulaze:

 1. Kompjuterska oprema i delovi 
 2. Foto oprema 
 3. Sistemi veze i telekomunikaciona oprema 
 4. Alati, pribor i druga oprema 
 5. Kancelarijska oprema i potrošna kancelarijska roba 
 6. Vozila 
 7. Softver i drugi elektronski proizvodi  
 8. Prava, ideje i znanja 
 9. Informacije i dokumentacija 
 10. Literatura 
 11. Promotivni materijali i reference.

Navedenu imovinu u celini a ni u delovima nije dozvoljeno iznositi iz poslovnih prostorija preduzeća ili elektronskih skladišta (servera, baza, cd-a, i sl.) bez izričitog odobrenja direktora. Iznošenje imovine kao i njeno korišćenje u druge svrhe bez izričitog odobrenja direktora će se smatrati za postupak koji ima za cilj otuđenje opreme (krađu) ili sticanje ličnih koristi i rezultiraće najstrožijim disciplinskim merama i podnošenjem krivične prijave.

Ukoliko se elektronski oblici imovine i prava (informacije, dokumentacija, softver, delovi koda i sl.) koriste na drugim mestima van a u ime i za račun (a po izričitom odobrenju direktora), nakon upotrebe, dorade i sl. moraju se obrisati, reinstalirati ili drugim radnjama u potpunosti onemogućiti njihovo dalje korišćenje.

Oštećenje, gubitak, nesavesno ponašanje ili bilo koji drugi postupak zaposlenog koji ima kao posledicu smanjenje vrednosti ili uništavanje imovine će se od zaposlenog nadoknaditi u punom iznosu.

Da je u potpunosti razumeo i da je saglasan sa odredbama ovog Kodeksa svojim potpisom potvrđuje:

 • Zaposleni
 • Direktor.

Ovim kodeksom poslovnog ponašanja namera nam je da rehabilitujemo značenje reči “biti Čovek” kako u poslu, tako i u društvu, i da viteški kod prenesemo u današnji realni život.

Mi, članovi viteškog udruženja Red Zmaja žena Srbije Svod se međusobno izuzetno poštujemo, uvek smo tu jedni za druge i u dobru i u zlu. Negujemo odnos me­đusobnog uvažavanja, poštovanja i poverenja, kao i razvoj dobrog timskog duha, zdrave konkurencije i radne sredine. Cilj nam je da kreiramo radno okruženja koje stimuliše i motiviše.

Naši članovi ne mogu biti ljudi lošeg morala. Oni svojim delom pokazuju značenje reči “biti Čovek.”

POKRENI SE I PRIDRUŽI NAM SE!

Da,da...
Tu dole.
Malo niže...
Još niže...

KLIK.

Tako je lako doleteti do nas...