Udruženje

RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD

IZRADA PROJEKATA

Izrada biznis plana i projekta za kredite i fondove EU, IPARD, USAID, EBRD, WORLD BANK.

Naši stručnjaci za izradu projekata imaju dugogodišnje iskustvo u pripremi, izradi, apliciranju i sprovodjenju projekata većeg i manjeg obima.

Aktivni smo u različitim aspektima društvenog razvoja i biznisa strateškog razvoja, poljoprivrede, upravljanje otpadom, kultura, infrastruktura i drugo.

Pre početka rada na projektu vršimo analizu da li se projekat isplati i koja je vrednost koštanja.
Koja je vrednost koju projekat treba da donese? K
oliko su realna očekivanja investitora i koliko će dugo biti potrebno da se jedan projekat u celosti isplati?

U zavisnosti od vrste projekta, programa ili portofolija primenjujemo različite metodologije u skladu sa potrebama i zahtevima koji se traže za određeni projekat.

Naši klijenti su institucije, mala i srednja preduzeća, kao i NVO sektor.

POTREBNA TI JE NAŠA USLUGA?

OPIŠI NAM ŠTA TI TREBA

Da,da...
Tu dole.
Malo niže...
Još niže...

KLIK.

Tako je lako doleteti do nas...

AKO NISI, PRIDRUŽI NAM SE!

Da,da...
Tu dole.
Malo niže...
Još niže...

KLIK.

Tako je lako doleteti do nas...