Udruženje

RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD

ERA ŽENSKOG MODELA VOĐSTVA

KLCM ove je godine po prvi put u svoje istraživanje uključio i pol kao faktor uticaja na kvalitet vođstva, a zanimljivo je da rezultati pokazuju kako nastupa vreme „ženskog“ modela vođstva.

U većini slučajeva ispitanici su upravo žene istaknuli kao bolje lidere, odnosno u 9 od 14 kategorija osobina koje čine uspešne lidere, žene su bile ispred muškaraca.

Muškarci su prevagu odneli u četiri kategorije, dok su u jednoj kategoriji oba pola percipirana jednako.

Uprkost tome, 54% ispitanika veruje da bi ipak muškarci trebali voditi svet u sledećih pet godina.

Šta zapravo predstavlja taj „ženski“ model?

Studija je pokazala da je ljudima više od svega važno poverenje, iskrenost onih koje bismo trebali gledati kao lidere.

Mogli bismo to jednostavno sažeti u sedećoj rečenici:

„Pogledaj me u oči, reci mi šta ne valja i ako obećaš da ćeš to ispraviti, molim te to i učini“.

Od top pet najvažnijih liderskih karakteristika, žene su imale bolje rezultate u čak četiri:

vođenje primerom,

transparentnost komunikacije,

priznavanje grešaka

i buđenje najboljeg u ljudima,

dok su u kategoriji smirenog rešavanja kriza ipak bolje bili percipirani muškarci.


Žene su pobedile i u sledećim kategorijama:

podudaranje onoga što govore s onime što rade,

poštivanje drugih kultura,

prilagođavanje radu s ljudima različitih osobina,

poštivanje korporativne kulture i tradicije

i preduzimanje konkretnih koraka u očuvanju raznolikosti unutar kompanije.


Muškarci su bili bolji u

donošenju teških odluka,

pružanju jasne dugoročne vizije

i korištenju inspirativne retorike,

dok su oba pola podjednako percipirana u kategoriji prezentacije vlastite kompanije

ili organizacije putem neodoljive priče.