Udruženje

RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD

6. Podprojekat:
EDEN

FILMSKI STUDIO
I STRATEŠKO POLJE

Eden izgubljeni Raja na zemlji

KREATIVNA INDUSTRIJA

klasteri i gradovi, braunfild lokacije i napuštene kasarne

Organska arhitektura se zasniva na povratku čoveka prirodi, tj. omogućava čoveku da bude u harmoniji u odnosu sa životnim okuženjem i da je ambijentalno prilagođena socijalnim, fizičkim i duhovnim potrebama, istovremeno težeći ka novom, originalnom.


Nije redak slučaj da braunfild objekte i lokacije (industrijske i/ili vojne napuštene objekte i lokacije) u gradovima i opštinama pretvaraju u poslovnu infrastrukturu za razvoj umetnosti, kulture i kreativnih industrija.
To može biti urađeno na nekoliko načina – stvaranjem:
1. Art inkubatora
2. Kreativnih klastera ili
3. Coworking prostora za kreativce i umetnike i kreativne preduzetnike.
Zbog velike diversifikovanosti umetničkog rada često se pomenuti oblici organizovanja kreativnog preduzetništva i umetničkih inicijativa sprovode kombinacijom pomenutih načina rada.

Radimo na krunskom projektu SRPSKA BAJKA
koji se sastoji od 7 podprojekata.

Projekte ćemo realizovati u roku od
10 godina.

2024.

OKUPLJAMO TIM
KVALITETNIH LJUDI

Plan nam je da okupimo što više ljudi koji su obrazovani, pošteni, pametni, hrabri i koji hoće da dođu u Srbiju ako već nisu tu, spremnih da rade za interese Srbije, ulažu u našu zemlju, pozitivno je promovišući u svetu, da zajedničkim snagama kreiramo sistem gde je za uspeh zaslužan tim dobro organizovanih  ljudi.

DA LI MISLIŠ DA POSEDUJEŠ KVALITETE?

Da li zaista želiš da budeš promena u Svetu?

KOGA TRAŽIMO?
AKO SI...

Ti nam trebaš!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

KREATIVCI SVIH ZEMALJA UJEDINITE SE!

Da,da...
Tu dole.
Malo niže...
Još niže...

KLIK.

Tako je lako doleteti do nas...