Udruženje

RED ZMAJA ŽENA SRBIJE SVOD

PRIJAVA ZA ČLANSTVO

Pozivamo zainteresovane vredne, radne, kreativne osobe, spremne da odmah stupe u akciju, da se učlane u Udruženje Red Zmaja žena Srbije Svod, kako bismo zajedničkim radom realizovali projekat Srpska bajka. Kontaktirajte nas putem E-maila ili pozovite na Telefon: +381 63 687 213 kako bismo zakazali razgovor.

ŠESTOMESEČNO ČLANSTVO

4000 RSD

ZMAJ PRIPRAVNIK

Probni period traje 6 meseci. Dobijate mentora koji prati Vaš rad. Nakon isteka probnog perioda na osnovu rezultata Vašeg rada komisija od 3 člana donosi odluku o dodeli Titule Viteza Reda Zmaja.
IZABERI

GODIŠNJE ČLANSTVO

7000 RSD

ZMAJ/ZMAJICA

Dobijate mentora koji prati Vaš rad. Nakon isteka probnog perioda na osnovu rezultata Vašeg rada komisija od 3 člana donosi odluku o dodeli Titule Viteza Reda Zmaja.
IZABERI
Udruženje Red Zmaja žena Srbije Svod svojim radom doprinosi izgradnji sistema vrednosti, razvoju društva, kulture i poslovanja u zemlji, kao i povezivanju sa inostrastvom.

Postanite član udruženja, ostvarite brojne popuste i dobijate priliku da se aktivno uključite u rad našeg udruženja.

Pridruži nam se

POSTANI ČLAN

PRUŽAMO MNOGO MOGUĆNOSTI

Dobro došli dragi Zmajevi! Red Zmaja žena Srbije Svod ima mnogo ciljeva i projekata na kojima radi i misiju da bude doprinos u izgradnji novog boljeg sistema društva i stvaranje nove kreativne klase.

 

PODRŽAĆEMO VAS DA SE IZGRADITE KAO LIČNOST, DA IZGRADITE VELIKU MREŽU POZNANSTAVA, USPEŠNO POSLOVANJE I DA SE OKRUŽITE LJUDIMA KOJI GAJE ISTE MORALNE VREDNOSTI POŠTUJUĆI VITEŠKI KODEKS PONAŠANJA U POSLU I U ŽIVOTU  KAO VI!

Društvena odgovornost nam je od izuzetne važnosti. U tu svrhu  osnovali smo 3 fondacije za pomoć kako članovima našeg udruženja, tako i socijalno ugroženim grupama: deci, samohranim roditeljima, siromašnim porodicama, +45 teže zapošljivim kategorijama, invalidnim licima i osobama koje se nalaze u procesu tranzicije zbog prekida radnog odnosa i pronalaženju novog posla.

 

SVE VIŠE ŽENA POKREĆE SOPSTVENI POSAO I UZ NAŠU PODRŠKU SA LAKOĆOM OPSTAJE NA TRŽIŠTU

Za većinu žena ravnoteža između poslovnog i privatnog života, i više vremena za sebe i svoju porodicu, predstavlja ključni faktor u odlučivanju da li će pokrenuti sopstveni biznis ili ne.

Mnoge žene, takođe, odlučuju da kreiraju sopstvene poslove kako bi probile barijere i imale pristup vodećim pozicijama. U mnogim zemljama ženama je potrebna podrška kako bi ostvarile svoje poslovne ciljeve.

U Srbiji jedan od načina da preduzetnica dobije podršku, dodatnu edukaciju, kao i razmenu iskustava sa uspešnim poslovnim ženama jeste da postane član Kluba Udruženja “Red Zmaja žena Srbije Svod“.

U okviru udruženja formirali smo Klub Intelektualac” koji okuplja intelektualce koji razmišljaju svojom glavom.  Klub osim delovanja u vezi sa zdravim stilovima života, podiže svest kroz razne seminare i edukacije. Takođe se aktivno  bavi promocijom ženskog preduzetništva, negovanjem prijateljskih i poslovnih kontakata i uspostavljanjem međugranične saradnje. Klub „Intelektualac“ osnovan je 2012. godine,  a najvažniji događaj za ostvarenje ciljeva Kluba, bio je međunarodni doručak sa Evropom 2012. godine na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, koji je realizovao u saradnji sa Inter Art studiom. Gosti su  bili ministarstva, ambasade i uspešni privrednici.

Klub daje podršku ženama koje žele da uđu u svet preduzetništva, da što jednostavnije i sigurnije započnu sopstveni posao, a kasnije uspešno i opstanu u njemu.

TRAJEMO SEDAM GODINA I OKUPLJAMO KVALITETNE LJUDE IZ SVIH OBLASTI POSLOVANJA

Postupak za dobijanje titule Viteza Reda Zmaja i status aktivnog člana u udruženju je sledeći:

1. Popunjavate Pristupnicu (zahtev za pristup udruženju)
2. Uplata članarine udruženju polugodišnja
– 4000.00din. godišnja
– 7000,00din.

3. Popunjavate Upitnik za članove
4. Dostavljate Vaš CV
5. Dostaviljate Linkove na društvenim mrežama i materijal koji imate o dosadašnjem radu.

Nakon uvida u dostavljeni materijal i vaših sposobnosti, predažemo gde možemo da Vas uključimo u aktuelne projektne aktivnosti.

Nakon izvršene uplate, dobijate pripravničku člansku kartu i mentora koji će biti uz Vas narednih 6 meseci.

ULOGA MENTORA

– Delegira zadatke
– Prati rad Zmaja pripravnika
– Pomaže kada nastane problem
– Podnosi izveštaj o postignutim rezultatima.

Posle probnog perioda od 6 meseci zaseda upravni odbor od 3 člana koji na osnovu izveštaja o radu donosi odluku o prijemu novih članova.

Novi član dobija prvi stepen članstva – titulu Viteza, po kojoj zvanično postaje član. Sa titulom dobija stalna zaduženja i stupa u aktivan rad.

Obaveštenje o obradi ličnih podataka

Udruženje „Red Zmaja žena Srbije Svod“ svojim aktivnostima prikuplja, čuva, obnavlja, dostavlja nadležnim državnim organima i institucijama i vrši drugu obradu podataka koja je neophodna za efikasno obavljanje delatnosti i ostvarivanje prava pojedinaca.

Pristup prikupljenim ličnim podacima fizičkog lica imaju lica ovlašćena od strane predsednice Udruženja – Obrađivači, u skladu sa obavezama obavljanja tekuće delatnosti, što obuhvata i obradu podataka o ličnosti.

Prilikom obrade podataka o ličnosti Udruženje je dužno da postupi u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Fizičko lice je dužno da o svakoj promeni podataka od značaja za ostvarivanje prava obavesti rukovaoca podacima – Udruženje.

Fizičko lice može da zahteva od rukovaoca pristup, ispravku ili brisanje svojih ličnih podataka, ograničenje obrade i prenosivost podataka. Fizičko lice može uložiti prigovor rukovaocu na obradu podataka o ličnosti ako smatra da je došlo do povrede zakonskih odredbi o obradi podataka o ličnosti.

Fizičko lice ima pravo da pismenim zahtevom opozove saglasnost za dalje prikupljanje i obradu podataka, kao i da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ukoliko nije zadovoljno odgovorom Udruženja i smatra da postoji određena nepravilnost u obradi podataka.

Izjava o saglasnosti važi do opoziva.

Kao korisnica ove veb stranice potvrđujem:

– da sam upoznata sa načinom prikupljanja podataka o ličnosti i davanja saglasnosti za obradu podataka o ličnosti (ime i prezime, broj telefona, e-mail).

– da svoje podatke ostavljam dobrovoljno popunjavanjem obrasca, kojim se istovremeno daje saglasnost za korišćenje ličnih podataka.

– da sam saglasna da Udruženje „Red Zmaja žena Srbije Svod“ obrađuje moje lične podatke u skladu sa ovim Obaveštenjem o obradi ličnih podataka.

– Da sam saglasna da Udruženje „Red Zmaja žena Srbije Svod” može da iznese moje lične podatke iz Republike Srbije ako je to neophodno za sprovođenje kontinuirane saradnje, promocije, kao i pravnog posla u vezi sa tim.

– Da sam saglasna da me Udruženje „Red Zmaja žena Srbije Svod” obaveštava o predstojećim ponudama, uslugama, konkursima, projektima, nagradnim igrama, važnim informacijama i novostima o Udruženju.

– Da sam od Udruženja „Red Zmaja žena Srbije Svod“ obaveštena o svim odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, te u skladu sa navedenim odredbama potvrđujem saglasnost obrade svojih ličnih podataka.

Udruženje „Red Zmaja žena Srbije Svod” garantuje fizičkim licima čije podatke prikuplja sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS” br. 87/2018).

PRAVIMO TIM KVALITETNIH LJUDI

Plan nam je da okupimo što više mladih ljudi koji su obrazovani, pošteni, pametni, hrabri i koji hoće da dođu u Srbiju ako već nisu tu i ljudi koji su spremni da rade za interese Srbije, pozitivno je predstavljajući u svetu, stvarajući sistem gde je za uspeh zaslužan dobro organizovan tim ljudi. 

ZAŠTO DA BUDEŠ NAŠ ČLAN?

Budi promena
koju želiš da vidiš u svetu.

KOGA TRAŽIMO? TI SI...

Ti nam trebaš!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

Tebe tražimo!

AKTIVIRAJ SE!

Kontaktiraj nas